Program 2008

Välkommen till skapande och berikande samvaro i vackra och rofyllda Leufsta Bruk!

Skrivarkurs i Lövstabruk. Bild: Margareta Björndahl

Utställningar och föredrag

Internationella orgelakademien/konserter

Sön 8 juni 14.00 Konsert på Cahmanorgeln: Prof. Hans Hellsten
Tor 26 juni fr. 10.00 Orgelresa i Norduppland, orgeldemonstration, små konserter.
Tor 26 juni 19.00 Orgelkonsert Leufsta Bruks k:a. Karin Nelson
Fre 27 juni 10.00 Orgelkurs för kyrkomusiker med Karin Nelson: 10.00-12.00 Östhammars k:a, 14.00-17.00 Lövstabruks Kyrka
Lör 28 juni 19.00 Konsert på Cahmanorgeln: Prof. Margareth Phillips
Lör 16 aug 14.00 Elektronmusikkonsert med tonsättare och interpreter från EMS och IDKA (Trädgården Stora gatan 9)
Sön 17 aug. 14.00 Konsert i Volièren vid Leufsta Herrgård: Henrik Johansson flöjt/klarinett
22-27 sept   Nordplusakademi med lärare och studenter från 5 nordiska musikhögskolor. Konserter 5 kvällar.

Kalendarium

Fre-sön 23-25 maj   Skrivarkurs Text och samtal
Sön 8 juni 14.00 Konsert på Cahmanorgeln: Prof. Hans Hellsten
Mån-tor 9-12 juni   Skrivarkurs Text och samtal
Tor 26 juni 10.00 Orgelresa. Univ.lektor Karin Nelson
Tor 26 juni 19.00 Konsert på Cahmanorgeln Karin Nelson
Fre 27 juni 10.00 Orgelkurs för kyrkomusiker med Karin Nelson: 10.00-12.00 Östhammars k:a, 14.00-17.00 Lövstabruks Kyrka
Fre 27 juni 17.00 Konsert på Cahmanorgeln: Prof. Margareth Phillips
Lör 28 juni 14.00 Utställningen LANDSKAP invigs av f kulturministern och landshövdingen Jan-Erik Wikström
Tis 3 juli 19.00 Doc. Kerstin Lodén föredrag/samtal: Stjärnan från Betlehem.
Lör-sön 5-6 juli   Allas barnbarn: Skaparkurs för äldre och barn
Tis 8 juli 19.00 Fil. dr Erik Norling: När Uppland steg ur havet, föredrag och samtal
Lör 12 juli 14.00 Red. Anna Schytt och prof. Per Holmlund om klimatforskning och Antarktisexpeditionen. Föredrag/samtal. (Obs. i Leufsta herrgård)
Tis 15 juli 19.00 Fil. dr Staffan Thorman: Det bästa hos människan. Föredrag/samtal
Tis 22 juli 19.00 Prof. Else-Marie Fries: Den Första Blomman. Föredrag/samtal
Tis 29 juli 19.00 Prof. Mats Olsson: Vattnet i Uppland. Föredrag/samtal
Tis 5 aug 19.00 Fil. dr Jörgen Sjöström: Kontinentaldriften. Föredrag/samtal
Tis 12 aug 19.00 Prof. Gunnar Olsson: Kartan och landskapet. Föredrag/samtal
Må-to 11-14 aug   Skrivarkurs Text och samtal
Lör 16 aug 14.00 Elektronmusikkonsert med tonsättare och interpreter från EMS och IDKA (Trädgården Stora gatan 9)
Sön 17 aug 14.00 Konsert i Volièren vid Leufsta Herrgård: Henrik Johansson flöjt/klarinett
22-27 sept   Kvällskonserter alla dagar med Nordplusakademien, master classes.

Tidigare program: 2007


Se människan

Bertil Jansson, museiman, folkbildare, tidigare kulturansvarig i LO, knuten till Rikskonserter och Riksutställningar, har ur sin omfångsrika konstsamling valt ut ett antal verk, som presenteras under temat SE MÄNNISKAN.

Bilderna visas på Stora gatan 9 i Lövstabruk, dit alla också välkomnas till fyra sommarsamtal (tisdagar kl. 19).

Utställningen öppnas lördag 30 juni kl. 14.00

Samtalskvällar med särskilt inbjudna gäster:

3 juli: Det sakrala rummet. Ärkebiskop em. Gunnar Weman

10 juli: Läsning för allmogen. A propos behovet av(?) en litterär kanon berättar fil dr Karin Monié om Carl Adam von Nolckens idéer om allmogens sociala och ekonomiska framåtskridande i skriften Läsning för allmogen 1855.

17 juli: Konstnärsminnen. Ingvil Stille och Lena v. Strokirch, bildkonstnärer, berättar minnen från sin tid som elever på Konsthögskolan i Stockholm.

31 juli: Linné och hans lärjungar. Bengt Jonsell, professor Bergianus, ordf. i Linnésällskapet, huvudredaktör för Flora Nordica, berättar.

7 aug.: Pilgrimsfärder i Himajala. Fil. dr Andreas Nordin (även bildkonstnär, representerad i utställningen) berättar till egna bilder om en nästan årslång vistelse i Nepal. Ulla Mogren, bild- och filmskapare, visar film från samma miljö.

14 aug.: Ingegerd Aurell: Jag reser en mila i parken.


Konsert med ljudkonst och elektroakustisk musik

Affisch för utomhuskonsert 11 augusti

Lördagen den 11 augusti, kl. 14.00: Utomhuskonsert med ljudkonst och elektroakustisk musik i samverkan med EMS, Elektronmusikstudion, Stockholm och IDKA, Institutet för Digitala Konstarter, Gävle. Plats: Trädgåden, Stora Gatan 9 (vid regn i Orangeriet). Fri entré!

Ljudkonst, elektroakustisk musik och live-elektronik av och med Thomas Bjelkeborn, Rasmus Ekman, Lars Höjerdahl, Pär Johansson, Love Mangs, Lise-Lotte Norelius, Iréne Sahlin, Per Samuelsson, Conny Skoog och Johan Sundberg.


Ferdinand Boberg

Den kände arkitekten gjorde 1921 en turné genom landet och dokumenterade arkitektoniskt och kulturhistoriskt intressanta miljöer. Hans teckningar från Leufsta Bruk (finns i Nordiska Museet) kommer att ställas ut sommaren 2007 i vår folkbildningsförenings regi. Samtalskvällar kring kulturhistoria, arkitektur och miljö.

Länk: I Ferdinands fotspår: http://www.bth.se/tks/ferdinand.nsf/pages/876619bba21927ebc125702d00437faf


III:e Peter Nilsonseminariet

anordnas 29-30 september 2007 i Leufsta Bruk.

Tema: Kreativitetens källor. PN frågar Vad skapar i oss?

Föredrag, konserter, utställning, samtal. Stöd av Sv. Akademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Salénstiftelsen. Medverkande Emma Eldelin, litteraturvetare, Britt Farstad, litteraturvetare, Jörgen Sjöström, fysiker och skriftställare, Georg Klein, tumörbiolog och författare, Peter Minnhagen, fysiker, Fredrik Ullén, hjärnforskare och pianist, Hans Hellsten, professor i orgelspel och författare, samt Roj Friberg, bildkonstnär.

Seminariet vänder sig till alla som intresserar sig för astronomen och författaren Peter Nilsons författarskap och dess möjlighet att inspirera till samtal mellan de humanistiska, de naturvetenskapligt-teknologiska och de konstnärliga kunskapsområdena.

Ladda ner programmet (PDF).

Länkar:

http://www.fredrikullen.com/

http://www.mhm.lu.se/


Tidigare program: Våren/sommaren 2006

Juni 12-14 Att skriva barnbokskritik. Samverkan med Svenska Barnboksakademien. Handledare: förf. Mats Berggren, Prof. Ulla Rhedin

Juni 16-17 Text och samtal

Juni 25-aug 6 Bilder från landet Idyllien. Konstutställning. Vernissage 25 juni kl. 14.00. Ur museimannen Bertil Janssons samling. Verk av t.ex. Siri Derkert. Bertha Hansson, Lennart Rohde, Bertil Damm - framstående (men kanske en smula bortglömd) konstnär och konstprofessor - som bott i Tierp, samt många fler. Samtalskvällar 4 juli, 18 juli, 1 aug särskilda gäster.

Juni 25 kl. 16.00 Konsert med ljudkonst och elektroakustisk musik i Orangeriet. Medverkande: tonsättarna/ljudkonstnärerna Pär Johansson och Love Mangs. Konserten genomförs i samarbete med EMS och sker i anslutning till vernissagen av Bilder från landet Idyllien.

Juli 1-7 Internationella Orgelakademien i Leufsta bruk. 11:e årgången. 4 musikhögskolor samverkar med pastoraten i Norduppland. Konserter. Mater classes. Medverkande bl a prof. Gary Verkade, Joris Verdin, Hans Hellsten, Karin Nelson, Joel Speerstra, Ligita Sneibe. Cahmanorgeln i Leufsta Bruks k:a är nu rerestaurerad och i ursprungligt magnifikt skick.

Juli 7-9 Allas barnbarn: Far- och morföräldrar och barnbarn berättar och skapar tillsammans. Repris av lyckosamt 3-dagarsarrangemang från sommaren 2005.

Tisdag 4 juli, kl. 19.00 Bilder från landet Idyllien - Samtalskväll. "De reste ut i världen." Kort presentation av konstnärerna Egron Lundgren, Anna Nordgren, Axel Fridell och Ove Olson. Lundgren reste på den engelska drottningens uppdrag till Indien. Nordgren och Fridell reste bl.a. till England, Olson blev fransk medborgare och medaljerad för sin tapperhet mot tyskarna under andra världskriget. Därefter berättar Karin Monié om en känd svensk resenär på 1800-talet som också besökte Lövstabruk.

Torsdag 7 juli, kl. 20.00 Bilder från landet Idyllien. Utställningen presenteras i sin helhet.

Tisdag 18 juli, kl. 19.00 Bilder från landet Idyllien - Samtalskväll. "Visionen om en hembygd och en värld utan gränser." Kort presentation av Tierpsfödde konstnären Bertil Damm och hans dröm om ett Nordens tempel i Karsjö och om vagabonden, konstnären, flyktingen och professorn i Dortmund Hans Tombrock. Därefter berättar museichef Anders Björklund om Etnografiska museets arbete med att levandegöra andra kulturer och en värld utan gränser. Nyligen uppmärksammades museets unika åtgärd att från sina samlingar återlämna en gammal totempåle till sin ursprungsmiljö i nordöstra Kanada.

Tisdag 1 augusti, kl. 19.00 Bilder från landet Idyllien - Samtalskväll. "Skandaler i societeten." Konstnärerna Sture Johannesson och Peter Dahl skakade ordentligt om i såväl det politiska som det kulturella etablissemanget på 1960- och 1970-talen. Skandalerna ägde rum i Lund och Göteborg men hela landet berördes. Ett kvällssamtal om dessa händelser och om de bilder av de båda konstnärerna som ingår i utställningen.

Tre veckor i augusti Separatutställning med verk av ledande bildkonstnär. Vem avslöjas längre fram. Samverkan med AB Tierpsbyggen.

Aug. 7-10 Att skriva för barn. Handledare: Kalle Güettler och Mats Berggren

Aug. 11-13 Text och samtal

Sept. 1-3 Text och samtal