Lövstabruks kulturförening

Sommar i Lövstabruk

För uppdaterad info, gå till vår aktuella webbsajt!

Program 2010

Orgelakademien 2010

För den 16:e internationella orgelakademien i Leufstabruk föreslås temat: Hur klingade Cahmanorgeln i Lövstabruk på 1700-talet och vilken var musiken som klingade? Detta innebär kanske också ett möte mellan barockmusik och (uppländsk) folkmusik. Läs projektpresentationen och kommentera gärna.

Obs! att p.g.a. tidsbrist underhålls f.n. endast denna förstasida, så inaktuell programinformation förekommer på webbplatsens övriga sidor.


Hitta till Lövstabruk (med Eniro) || Hitta till Lövstabruk (med hitta.se)


Cahmanorgeln i Lövstabruk

Konsert på Cahmanorgeln

Den nyrestaurerade Cahmanorgeln i brukskyrkan används flitigt vid konserter och vid den internationella orgelakademien, som arrangeras av kulturföreningen i samarbete med andra institutioner.

Lyssna till Anders Gustafsson Forslin som spelar J. S. Bachs D-durpreludium, och se också Gunno Klingfors sajt om Cahmanorgeln.


Den store arkitekten Ferdinand Boberg kom till Leufsta Bruk under sin mångåriga resa landet runt för att dokumentera industri- och bruksmiljöer. Över 1 000 kolteckningar blev resultatet av detta enorma projekt. Nordiska Museet och Upplandsmuseet har hjälpt Kulturföreningen med bildmaterialet, som visas ända till slutet av augusti. Nedan visas Bobergs teckning av Södra Porten från 1921 och samma motiv i dag.

Ferdinand Boberg: Södra Porten, Leufsta bruk, 1921 Södra Porten, Leufsta bruk, 2007


Tidigare evenemang

Under 2007 och 2008 arrangerade vi bl.a.

Under 2006 arrangerade vi, förutom orgelakademien, bl.a.

samt skrivarkurser och många andra evenemang.