Länkar

Lövstabruk och dess omgivningar

Karta Hitta till Lövstabruk
Turistinformation Tierps kommuns turistinformation ligger i Lövstabruk
Vallonbruk i Uppland Lövstabruk är en del i det gamla nätverket av bruksorter i Uppland
Leufsta Bruksarkiv Lokalhistoriskt arkiv med bruksarkiv, företagsarkiv, föreningsarkiv, byarkiv och personarkiv med koppling till Lövstabruk
Leufsta Handkraft Konst och hantverk i Lövstabruk
Lövstabruk Småföretag i Lövstabruk
Läkarvillan Bed & breakfast i Lövstabruk
Sällskapet Cahmans Vänner Förening för barockmiljön i Leufsta bruk och särskilt Cahmanorgeln

Samarbetsparter

ABF ABF i Uppsala län
Österlövsta-Hållnäs pastorat Svenska kyrkan
Kungl. Musikhögskolan Musikhögskolan i Stockholm
Musikhögskolan i Göteborg Musikhögskolan, Göteborgs universitet
Musikhögskolan i Malmö Musikhögskolan, Lunds universitet
Musikhögskolan i Piteå Musikhögskolan, Luleå universitet
Sensus Studieförbundet Sensus
Rikskonserter Svenska Rikskonserter och dess självständiga avdelning EMS
Uppsala stift Svenska kyrkan i Uppsala
Stiftelsen Leufsta Leufsta bruks siste ägare, Louis de Geer, överlät 1986 herrgården och delar av bruksbebyggelsen till Stiftelsen Leufsta, som i dag ansvarar för verksamheten
Tierpsbyggen AB Tierpsbyggen
Tierp Tierps kommun